Major Hotel és Apartmanház

Környékbeli falvak

Hollók?, az él? múzeumfalu
Nógrád megye nagy büszkesége Hollók?, mely a Cserhát belsejében elterül? falu. Világszerte híres a népm?vészetér?l, a parasztházairól és a várról. A falu nevének eredete tisztázatlan, csupán legendák, hiedelmek maradtak meg az elnevezésr?l. Az egyik legenda szerint Kacsics András elrabolta a környék legszebb leányát, és bezáratta a várába. A boszorkány dajka azonban segítségül hívta az ördögöket, akik hollók képében elhordták az épül?félben lev? vár köveit, és kiszabadították a leányt. Hollók? a Cserhát vidékének egyik legszebb fekvés? községe. Ezt a hatást fokozza a falu mögött látható vár. A falu mai arculatát az 1909-es t?zvész utáni újjáépítés során kapta. Sok ?si elemet meg?rz? lakóépületei fés?s beépítésben állnak. A falu egyik jellegzetessége a 19. század végén épült fatornyos katolikus templom. Az Ófalunak több látványossága is van, mint például a szöv?ház, a falumúzeum, a postamúzeum és a babamúzeum. B?vebb információ: www.holloko.hu

Ipolytarnóc
A földtörténei örökség páratlan helyszíne, cápafogak, 20 millió éves, megkövesedett gigantikus feny?, európai vegetációtól idegen növények lenyomatai, tucatnyi állatfaj több mint 3000 lábnyoma - Ipolytarnóc ett?l a világ ?smaradványokban leggazdagabb harmadkori lel?helye. Az egykoron itt virágzó él?helyet vulkáni katasztrófa pusztította el, ezzel mintegy "?svilági Pompejiként" ?rizte meg az emberiség számára. Az Európa Diplomás területen az eltemetett múlt nagy része még feltáratlan. www.falvak.hu/ipolytarnóc

Varsány, "ahol a tábi szomorú fehér f?z látható"
Varsány az Északi Közép-hegység és a Cserhát északi részén, Nógrád megyében Szécsény várostól délnyugatra, öt kilométerre fekv? község. A szlovák-magyar határtól mindössze hét kilométerre, a balassagyarmat határtól 22 kilométerre található. Budapestr?l, két irányból - Vác vagy Hatvan irányából - Szécsényen keresztül érhet? el, körülbelül 100 kilométeres távolságban. A település közel 1800 lakosú, így a térség nagyobb települései közé tartozik. Nemcsak építészeti emlékeir?l, néphagyományairól, hanem a közeli, egyedülálló természeti ritkaságról, a tábi szomorú fehér f?zfáról is nevezetes. További információk: www.varsany.hu

Rimóc, "a palóc népm?vészet központja"
Rimócon nagy jelent?sége van a népm?vészetnek és a hagyományok ápolásának. Ez tükröz?dik a falu címerében is, amelyen a Körtvélyes-patakot és egy hagyományos virágmotívumot, a tulipánt láthatjuk. Népviseletükre els?sorban a vörös és a kék színek, valamint a virágmotívumok jellemz?ek. A faluban tisztelik a hagyományokat, ennek meg?rzése érdekében hagyomány?rz? csoportok alakultak. További információk: www.rimoc.hu

Nógrádsipek, "a vadrózsa és a népdalok hazája"
Szécsényt?l déli irányban, körülbelül 10 km-re található ez a kis zsáktelepülés. Neve vadrózsát jelent, amelyet a régen itt él? szlovák népekt?l kapta, mert a falu valaha b?velkedett a gyönyör? növényben. Ebben a tipikus palóc faluban 815 lakos él. A községben található még néhány palóckontyos parasztház. A falun keresztül vezet a kék túra útvonal. A meglév? szokások közül a lakodalom emelkedik ki, amely látványával mindig jeles esemény a falu számára. Saját hagyomány?rz? csoportja van a településnek, mely különböz? versenyeken szép eredményeket ért el. További információk: www.nogradsipek.hu

Ludányhalászi, "a hófehér gyolcsf?köt?k hazája"
Nógrád megye északi peremén, az Ipoly folyó mentén terül el, Szécsényt?l 5 km-re. Ez a község vizekben gazdag, a falu alatt 800 méterre folyik az Ipoly. A folyó mellett hatalmas öntésterület található, amely meghatározó az állatvilág él?helye szempontjából. Vizekben való gazdagsága a halastavakban is megmutatkozik. Kedvelt horgászhelyek és kikapcsolódásra alkalmas tavak az Öreg-tó, a Kis-tó és a Pontyos-tó. Számtalan vízi, illetve vízparti madár és állatfaj él itt. Néhány példa: fekete gólya, vetési lúd, réti héja, 10-15 fehér gólyafészek is megtalálható egy-egy szezonban. További információk: www.ludanyhalaszi.hu

Felnőttek:
Gyerekek
(12 év allati):
Érkezés:
Távozás: