Major Hotel és Apartmanház

Városunk látnivalói

Forgách-kastély

A barokk kastélyt 1760 körül a Forgách család építette. A francia háború idején ideiglenesen katonai kórháznak használták. A XIX. században átépítették. Ma itt van a Kubinyi Ferenc Múzeum.

A középkori bels? vár falainak felhasználásával épült 1760 körül, majd a XIX: században átépítették, ekkor készült a középrizalit és a díszkerítés. A kastély egyemeletes, H alaprajzú. A hozzáépített középrizalit földszintjén három kosáríves árkáddal kocsifelhajtót alakítottak ki. Az északnyugati oldalszárnyon középkori részletek maradtak meg: két rézs?s bélés? l?résablak és az emeletig a falsarkok kváderes kialakítása. Középkori az épület alatti, dongaboltozatos pince is. Földszintje boltozott, az emelet síkmennyezettel készült. Kétkarú korlátbábokkal díszített f?lépcs? kapcsolja össze a két szintet. A díszudvart lezáró mellékszárnyak közül ma már csak a kelti árkádos épület áll.

Forgách Zsigmondot 1602-ben, a tizenöt éves háború alatt nevezték ki a szécsényi végvár kapitányává. Ezzel együtt ? lett a település földesura is. A kés?bbi években ? és utódai több környékbeli birtokot szereztek meg. Az uradalom 1846-ig maradt a család kezén, akkor Pulszky Ferenc vette meg Szécsényt. (Pulszky az 1848-49-es események alatt pénzügyi majd külügyi államtitkár volt, azután londoni követ. A szabadságharc bukása után emigrációba kényszerült, s csak 1867 után települhetett haza. Több évig Szécsényben élt.) Kés?bb a Grósz, végül pedig a XX. században a Lipthay családé volt a katély, és 1975 óta múzeum m?ködik az épületben. A körülötte 1800 táján létesített park maradványait 1975-ben természetvédelmi területté nyilvánították.


T?ztorony

A t?ztorony helyén korábban a pestis járvány elmúltának emlékére épült fa harangláb állt. A T?ztornyot 1893-ban kétemeletes toronnyá alakították a T?z?rség számára. 1929-ben egy harmadik emelet ráépítésére került sor, ekkor kapta jelenlegi bádogfedel? sisakját is. 2004-ben az épületben a T?ztorony történetér?l szóló, valamint t?zoltó-kiállítás nyílt meg.

Az egész építmény - valószín?leg a talaj egy agyagrétegének megcsúszása miatt - szemmel láthatóan ferde, észak felé d?lt.


Haynald-kapu

A régi Velics házhoz tartozó kert kapuja. Haynald Lajos érsekr?l kapta a nevét, aki ebben a házban született és hármas intézményt - iskola, kórház, árvaház - alapított Szécsényben.


Ferences templom és kolostor

Szentélyében a 14. század gótikus stílusjegyei láthatók. Legértékesebb része a sekrestye, amelynek szép csillagboltozatát egyetlen nyolcszög? figurális fejezet? pillér tartja. A jelenlegi barokk hajót 1696-ban építették hozzá. A kolostor 1694-1734 között épült boltozatos kereng?vel és zárt díszudvarral. A templomból juthatunk fel a kolostor gótikus boltozatú emeleti szobájába, ahol Rákóczi fejedelem megszállt. 1989-ben a ferencesek újra birtokukba vették az épületet.


Felnőttek:
Gyerekek
(12 év allati):
Érkezés:
Távozás: